Kerkdienst Pasen

Kerkdienst Pasen
Datum 21 april
Tijd 10:30 uur

Voorganger: ds Reinhold Philipp 

Pasen is het feest van de overwinning van het licht op de duisternis, van het leven op de dood. Jezus’ opstanding is daarvan het teken. Volgelingen van Jezus ervoeren na zijn dood iets wat zij omschreven als zijn opstanding. Jezus werd gekruisigd, maar ‘leeft’ om met de belijdenis 2006 te spreken ‘zijn eigen dood en die van ons voorbij’ .

Voorafgaand aan de dienst is er een paas-ontbijt voor alle kinderen en hun (groot) ouders.

Opgave is gewenst via:  readriaanse@gmail.com

 

Liturgie

Agenda