Kerkdienst o.l.v. ds Reinhold Philipp

Kerkdienst o.l.v. ds Reinhold Philipp
Datum 23 augustus 2020
Tijd 10:30 uur

Omhooghouden

In Exodus 17 gaat het volgens mij om verschillende manieren van ‘omhooghouden’. Mozes houdt op de berg zijn staf omhoog. In een militaire strijd is dat vaak een teken van bemoediging. Zolang hij de staf omhooghoudt zijn de Israëlieten in de strijd aan de winnende hand. Als hij op gegeven moment moe wordt ondersteunen anderen hem door zijn armen omhoog te houden. Daardoor weten zij samen de moed en het vertrouwen van de strijdende Israëlieten (om)hoog te houden. Heeft dit alles iets te maken met het hooghouden (= heiligen) van de Naam van God? We bidden in het Onze Vader: Uw naam worde geheiligd. Uw Rijk kome. Uw wil geschiede.

Voorganger: ds Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi
m.m.v. een kleine cantorij
Opgeven voor de dienst is verplicht
via de mail: remondenhaag@hetnet.nl
of tel: 070-3250779
Via de mail kunt u zich opgeven tot vrijdag 13.00 uur. 
Er kunnen zich maximaal 50 personen opgeven voor de kerkdienst.

Liturgie 

Agenda