Kerkdienst met Muziek van Arvo Pärt

Kerkdienst met Muziek van Arvo Pärt
Datum 12 januari 2020
Tijd 10:30 uur

Voorganger: Antje van der Hoek

In deze dienst speelt onze organist Hans Jacobi werk van Arvo Pärt op de vleugel en het orgel. Luisterend naar Pärts’ serene muziek openen we ons voor de diepe spirituele dimensie ervan. De muziekcursus van zaterdag 11 januari (zie pag. 39) door Hans Jacobi is hierop afgestemd. Deze is eveneens gewijd aan deze bijzondere componist en vormt een mooie voorbereiding op de dienst.

Toelichting: de muziek van de Estse componist Arvo Pärt (1935) is enig in zijn soort. Pärt volgde een opleiding aan het conservatorium van de Estse hoofdstad Tallinn. In zijn eerste composities waren invloeden te horen van componisten als Bartók, Prokofjev en Sjostakovitsj. Hij raakte op zeker moment in een spirituele en professionele crisis. Daarna bestudeerde hij de gregoriaanse muziek en trad toe tot de Russisch orthodoxe kerk. Later nog ontwikkelde hij zijn kenmerkende tintinnabuli-stijl (Latijn voor klokjes of bellen). In 1980 vertrok Pärt naar Wenen. Tegenwoordig woont en werkt hij in Berlijn.

Hans Jacobi studeerde orgel en kerkmuziek aan het conservatorium. Zijn docenten waren o.a. Jan Jongepier en Bert Matter.
Hij studeerde tevens muziekwetenschap in Utrecht. Inmiddels is hij al meer dan 25 jaar onze vaste organist.

 

Deze zondag is er ook jeugd en jongerenkring

 

 

Rituele bijeenkomst o.l.v. Ds Margreet Jonkers

Zondag 12 januari 12.00 uur in de tuinzaal
Na de dienst over Arvo Pärt, zal een rituele bijeenkomst plaatsvinden om de perikelen van het afgelopen jaar af te ronden.
Wie daaraan de behoefte voelt is van harte welkom hieraan deel te nemen. Ook zullen leden van de kerkenraad en de beide predikanten aanwezig zijn.
Deze samenkomst staat onder leiding van ds Margreet Jonkers, die eerder in de laatste Algemene Vergadering, haar betrokkenheid bij het wel en wee van onze gemeente verwoordde in een fictieve brief van Paulus aan de gemeente te ‘s-Gravenhage. Deze brief werd in het decembernummer van ons maandblad ‘Op de Hoogte’ afgedrukt.

 

Liturgie 

Agenda