Kerkdienst De mens als schepper

Kerkdienst De mens als schepper
Datum 17 februari 2019
Tijd 10:30 uur

Voorganger ds Antje van der Hoek, samen met Rachel Adriaanse over Genesis 2

De psychologie gaat ervan uit dat er net zoveel werkelijkheden, net zo veel scheppingen bestaan als dat er mensen zijn. Dé schepping bestaat niet. Schiep God de mens, of hebben wij God misschien ook zelf geschapen? Zijn wij vrij om creatief en scheppend te zijn? Of moeten we de recente neurowetenschappers geloven die stellen dat onze vrije wil een illusie is?

En wat heeft scheppen met aandacht te maken? Met het scheppingsverhaal als uitgangspunt zullen we stilstaan bij deze intrigerende vragen. En bij de mens als schepper.

Rachel Adriaanse is als GZ-psycholoog werkzaam in de ouderenzorg, in woon- en behandelcentrum Nolenshage van de Saffier Groep in Den Haag. 
Zij werkt met name voor cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en voor mensen die palliatieve, terminale zorg krijgen.
Daarnaast is zij actief lid van onze Haagse gemeente.

 

 

Liturgie

Agenda