kerkdienst

kerkdienst
Datum 24 februari 2019
Tijd 10:30 uur

Voorganger: ds Jannie Wijwening

Bij Genesis 45: 1- 15 en Lucas 6: 27- 38

In het evangelie van Matteus houdt Jezus een rede op de berg. De “Bergrede”.
Ook in het evangelie naar Lucas gaat Jezus de berg op, maar daar is het om te bidden.
Als de dag aanbreekt kiest hij uit de groep leerlingen 12 uit, die niet alleen leerling zullen zijn maar ook geroepen om uit te gaan, te vertellen over wat ze hebben geleerd.
In het veld vertelt Jezus aan ieder die het horen wil over deze wereld omgekeerd.
We willen horen.

 

Liturgie

Agenda