Kerkdienst

Kerkdienst
Datum 21 oktober 2018
Tijd 10:30 uur

Dienend leiderschap

Schriftlezing: Markus 10:31-45  Wie bij u groot wil zijn, zal uw dienaar zijn

Bij voldoende belangstelling is er na de dienst een dienstnabespreking.

Voorganger: ds Reinhold Philipp 

Liturgie

Agenda