Kerkdienst met delen van brood en wijn

Kerkdienst met delen van brood en wijn
Datum 15 juli 2018
Tijd 10:30 uur

Gebrokenheid helen

We lezen Markus 6:6b-13 en enkele verzen van psalm 86.

Jezus zendt 12 van zijn leerlingen uit om kwade geesten uit te drijven en zieken te genezen. Het ‘demonen uitdrijven’ klinkt op het eerste gezicht misschien ouderwets. Maar kent niet ook onze tijd talrijke ‘demonen’? Zijn niet ook in onze tijd kwade geesten aan het werk?

Tijdens de dienst delen we brood en wijn met elkaar als teken van gemeenschap met elkaar en met Christus.

Dank voor je vriendschap

die wijd om mij heen staat,

dat je uit de afgrond opraapt

mijn rondslingerende ziel.

(verzen van psalm 86 uit 150 psalmen vrij van Huub Oosterhuis)

 

Voorganger: ds Reinhold Philipp

 

Liturgie 

Agenda