Kennismaken met de Remonstranten 3

Kennismaken met de Remonstranten 3
Datum 30 mei 2017
Tijd 20:00 uur

Geloofsgemeenschap (beginselverklaring, geloofsbelijdenis, kennismaking)

Wat is nu typisch remonstrants? En bestaat dat eigenlijk wel? Wat verbindt remonstranten met elkaar? Er is een geloofsbelijdenis (maar die hoeven individuele remonstranten niet te onderschrijven), er is een gedeelde traditie/geschiedenis, er zijn gedeelde waarden, zoals de eigen verantwoordelijkheid en de nadruk op vrijheid en verdraagzaamheid. Voor wie meer wil weten over de remonstranten, hun gewoonten, waarden en traditie is deze introductiecursus.

De avond wordt geleid door Ds Reinhold Philipp en Ds Antje van der Hoek

Toegang is gratis

Agenda