Palmzondag: het verbond op de proef gesteld

Palmzondag: het verbond op de proef gesteld
Datum 20 maart 2016
Tijd 10:30 uur

Van palmzondag naar pasen

Heden Hosanna, morgen kruisig Hem! (Lb. 556:5)

Het verbond op de proef gesteld,Trouw en verraad, hosanna en ‘kruisig hem’ liggen dicht bij elkaar in de week voor Pasen. Van Palmzondag tot Stille Zaterdag wordt stil gestaan bij de gebeurtenissen die leidden tot de dood van Jezus.

Een week voor zijn dood juichten de inwoners van Jeruzalem hem toe als ware hij een koning. Maar spoedig veranderde hun ‘hosanna’ in ‘kruisig hem.’ Hoe kon trouw en support zo snel omslaan in haat en afkeer? Wie zich eerst verbond met hem, laat hem in de steek. Het verbond werd hard op de proef gesteld. Hoe kun je trouw blijven als het gevaarlijk wordt? Hoe kun je trouw blijven aan elkaar? Hoe kun je trouw blijven aan jezelf? Hoe kun je trouw blijven aan God, aan dat waar je voor staat?

Op palmzondag klinkt de lofzang. Het is een dag van vreugde met een schaduw.

Kerkdienst en kinderprogramma waarin Palmpasenstokken gemaakt worden. Iedereen is welkom!

Voorganger: ds R. Philipp

Liturgie: OvD 20-3-2016

Agenda