Meditatief moment: het verbond op de proef gesteld

Meditatief moment: het verbond op de proef gesteld
Datum 23 maart 2016
Tijd 12:00 uur

Meditatief moment op woensdag in de Stille week

Keer je om, keer je hart tot de Ene. / Ik verwacht je, vernieuw mijn verbond. (Lb. 927:5)

Trouw en verraad, hosanna en ‘kruisig hem’ liggen dicht bij elkaar in de week voor Pasen. Van Palmzondag tot Stille Zaterdag wordt stil gestaan bij de gebeurtenissen die leidden tot de dood van Jezus.

Een week voor zijn dood juichten de inwoners van Jeruzalem hem nog toe als ware hij een koning. Maar spoedig veranderde hun ‘hosanna’ in ‘kruisig hem.’ Hoe kon trouw en support zo snel omslaan in haat en afkeer? Wie zich eerst verbond met hem, laat hem nu in de steek. Het verbond werd hard op de proef gesteld. Hoe kun je trouw blijven als het gevaarlijk wordt? Hoe kun je trouw blijven aan elkaar? Hoe kun je trouw blijven aan jezelf? Hoe kun je trouw blijven aan God, aan dat waar je voor staat?

Geleid door ds Marina Slootmans en er is aansluitend een eenvoudige lunch.

Voor de lunch wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Agenda