Film en discussie

Film en discussie
Datum 21 mei 2016
Tijd 16:00 uur
Entree
€ 15:00

Filmcafé met ds Reinhold Philipp

Agora (2009) 

De Griekse wiskundige, filosoof en astronoom Hypatia probeert in het Alexandrië van de vierde eeuw na Christus de raadselen van de sterren op te lossen. Zij vertegenwoordigt de voice of reason in de nadagen van het Romeinse Rijk, een samenleving op de rand van verval. Om haar heen woedt een escalerend conflict tussen GrieksRomeinse polytheïsten en christenen dat zal leiden tot de verbranding van de legendarische bibliotheek.

De strijd tussen religie en ratio is van alle tijden en zeer actueel.

Samen eten, film en nabespreking.

NB: Opgave vóór 14 mei is verplicht. Minimaal 10 deelnemers.

Opgave bij het bureau tel: 070-3250779 of via email remondenhaag@hetnet.nl

Agenda