Bijbelcursus

Bijbelcursus
Datum 9 oktober 2018
Tijd 14:30 uur

Brieven – verkondiging, bemoediging en troost

o.l.v. ds Reinhold Philipp


Pastorale brieven

De drie pastorale brieven zijn boeken uit de canon van het Nieuwe Testament:

de eerste brief van Paulus aan Timoteüs
de tweede brief van Paulus aan Timoteüs
de brief van Paulus aan Titus

Zij worden traditioneel beschouwd als brieven van Paulus aan Timoteüs en Titus. Ze worden vaak als een groep behandeld en hebben de bijnaam ‘pastoraal’ gekregen omdat zij niet alleen de persoonlijke aandacht aan de geadresseerden omvatten, maar specifiek gericht zijn aan personen die in het pastoraat actief zijn en onderwerpen behandelen die betrekking hebben op een christelijke levenswijze en leiderschap.

Deelname gratis

Agenda